Studier och CV

En positiv följd av anammande av studieteknik är avklarade kurser och studier. Studierna är aktiva val i syfte att utveckla sin kunskap och lyckas i karriären. Akademiska studier såväl som andra eftergymnasiala utbildningar ger pluspoäng i CV:t. Inför studieval är det bra att göra egna efterforskningar kring vilka kunskaper och yrkesrelaterade färdigheter som marknaden söker. […]

Read More »

Ramsor

Ibland kan det enklaste sättet att komma ihåg något vara att komma på en egen liten ramsa eller rim som går att koppla till ämnet. Ett exempel som många kanske minns från grundskolan var ”alltid stavas alltid med två l”. På det här sätter så kommer vi komma ihåg hur alltid stavas, med hjälp av […]

Read More »

Ta pauser

En viktig del av pluggandet är att låta dig själv ta pauser när du kört på ett tag, för att sedan kunna fortsätta. Detta kan vara bra att strukturera upp på något sätt. Exempelvis att du kör intervaller där du jobbar 30 minuter och sedan tar en kvarts paus, för att sedan fortsätta med ännu […]

Read More »

Omgivning

När du ska studera är det viktigt att hitta den miljö och omgivning som du trivs bäst i för att få ett sådant bra fokus som möjligt. Du kanske vill ha en lugn och tyst miljö, eller det motsatta. Det viktigaste är att du är redo att lägga ner ditt fokus på uppgiften, och att […]

Read More »

Repetera och ställ frågor

Vissa saker är bäst att bara nöta in, och kan vara ett effektivt sätt att komma ihåg saker då man har nött in det i ryggmärgen. Matematik är nog en av de ämnen där det är en bra idé att göra så många tal som möjligt, för så småningom sitter det. Till en början är […]

Read More »

Hitta ditt sätt

Alla människor är vi olika och unika, vilket även gäller sättet vi lär oss på. För vissa kan det vara bättre att bara lyssna, och för andra kan det vara bättre att anteckna under lärarens presentationen. Det viktigaste är att hitta sitt egna sätt att lära sig bäst på. Och det gör du nog lättast […]

Read More »

Lär dig ämnet

En av de viktigaste sakerna innan man börjar studera är att faktiskt veta vad det är du studerar, speciellt om det är mycket du behöver kunna inför provet exempelvis. Har man ingen förkunskap om ämnet är det svårt att sätta sig ner och påbörja ett arbete. Istället, gör lite forskning och sök runt lite om […]

Read More »

Studieplanering

Alla som studerar, vare sig det är universitet, högskola eller gymnasium, vet att det så småningom kommer bli mycket plugg förr eller senare. Man känner sig stressad och vet kanske inte vart man ska börja? Eller så vet man inte riktigt hur man ska prioritera, om man ska börja med det enkla eller det svåra? […]

Read More »