Hitta ditt sätt

Alla människor är vi olika och unika, vilket även gäller sättet vi lär oss på. För vissa kan det vara bättre att bara lyssna, och för andra kan det vara bättre att anteckna under lärarens presentationen. Det viktigaste är att hitta sitt egna sätt att lära sig bäst på. Och det gör du nog lättast genom att prova olika metoder. Variationen är också väldigt viktig eftersom att man kanske inte orkar anteckna en hel 45 minuters presentation. Har du olika sätt att lära dig på så räcker det kanske med 20 minuters antecknande, och försöka lyssna ordagrant på det läraren äger resterande del av presentationen.

Att anteckna för hand sägs enligt viss forskning vara bättre än att göra det via digitala medel, då du formulerar dina egna meningar och det sägs vara bättre för minnet. När du väl fått ner anteckningar oavsett om det är digitalt eller på papper kan det vara en mycket bra idé att färglägga olika delar, eftersom att även det kan hjälpa dig att minnas bättre.