Lär dig ämnet

En av de viktigaste sakerna innan man börjar studera är att faktiskt veta vad det är du studerar, speciellt om det är mycket du behöver kunna inför provet exempelvis. Har man ingen förkunskap om ämnet är det svårt att sätta sig ner och påbörja ett arbete. Istället, gör lite forskning och sök runt lite om ämnet för att få så mycket förkunskap som möjligt. Detta gäller självklart om du känner att det är mycket plugg och du känner dig förvirrad kring ämnet, och inte om du redan har förkunskap. Men det kan vara hjälpsamt även om du har förkunskapen. När du sökt runt och gjort lite forskning kring ämnet, kommer du sedan märka att det går bra med den riktiga uppgiften och att du känner dig kunnig.