Omgivning

När du ska studera är det viktigt att hitta den miljö och omgivning som du trivs bäst i för att få ett sådant bra fokus som möjligt. Du kanske vill ha en lugn och tyst miljö, eller det motsatta. Det viktigaste är att du är redo att lägga ner ditt fokus på uppgiften, och att du inte blir störd. Den rätta omgivningen kan även vara en vän, familjemedlem eller en klasskompis. Att studera jämsides med en klasskompis eller vän kan stärka moralen och motivationen då det blir roligare om du har någon du tycker om bredvid dig. Glöm dock inte att hålla er till uppgiften.