Ramsor

Ibland kan det enklaste sättet att komma ihåg något vara att komma på en egen liten ramsa eller rim som går att koppla till ämnet. Ett exempel som många kanske minns från grundskolan var ”alltid stavas alltid med två l”. På det här sätter så kommer vi komma ihåg hur alltid stavas, med hjälp av denna association. Det kan dock vara bra att skapa sina egna och inte ta från andra då du förstår dina egna associationer bäst. Detta exempel var ett mycket enkelt sådant, men du förstår principen. Och detta kan du göra med allt ifrån matematik till svenska och kemi. Men som sagt, skapa dina egna ramsor eller associationer och lär dig förknippa dem med ämnet.