Studier och CV

En positiv följd av anammande av studieteknik är avklarade kurser och studier. Studierna är aktiva val i syfte att utveckla sin kunskap och lyckas i karriären. Akademiska studier såväl som andra eftergymnasiala utbildningar ger pluspoäng i CV:t. Inför studieval är det bra att göra egna efterforskningar kring vilka kunskaper och yrkesrelaterade färdigheter som marknaden söker. Hur skaffar jag mig en certifiering inom ett område med bra framtidsutsikter? Vilka är de mer prestigefyllda skolorna? Dessa frågor och de svar du finner ger dina val av utbildning och utveckling. De sätter en prägel på dig och du får en kunskaps- och kompetensprofil som hjälper andra att förstå dina styrkor.

Det är inte bara i dina studier som du kan ha hjälp av tekniker. Karriärutveckling och att söka arbete är en konst där du konkurrerar med många andra för att vinna nya anställningar. Ditt CV, hur du skriver ditt personliga brev och hur du resonerar i anställningsintervjuer behöver träning. Och kanske även professionell hjälp. På nätet finns tjänster som tillhanda håller CV-mallar och effektiva sätt att underhålla samt kommunicera med rekryterare.

Efter fullgjorda studier med gott resultat är det bra att uppdatera ditt CV. Kanske ska du inte bara lägga till nya kurser, det är ofta bra att sortera bort irrellevanta utbildningar. På det sättet underlättar du för den som ska anställa dig att få en klar bild över vem du är och vad du kan.