Studier och CV

En positiv följd av anammande av studieteknik är avklarade kurser och studier. Studierna är aktiva val i syfte att utveckla sin kunskap och lyckas i karriären. Akademiska studier såväl som andra eftergymnasiala utbildningar ger pluspoäng i CV:t. Inför studieval är det bra att göra egna efterforskningar kring vilka kunskaper och yrkesrelaterade färdigheter som marknaden söker. […]

Read More »